Cechové dni 2017 – Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára